Gå til hoved-indhold

Velkommen til Boligforeningen Dianalund

Boligforeningen blev stiftet den 3. juni 1954 og har i dag 464 almene boliger fordelt på 15 afdelinger. Derudover tre fælleshuse.

385 af de almene boliger er beliggende i Dianalund. De er fordelt på parcelhuse, rækkehuse og lejligheder i etagebyggeri og 22 af dem er beliggende i et bofællesskab for ældre.

De øvrige 79 boliger er kæde- og rækkehuse i Ruds Vedby, heraf 26 rækkehuse i et bofællesskab for ældre.

Boligforeningen har til formål at opføre, udleje, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri.

Boligforeningen ledes på demokratisk vis af beboerne. Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer, der er valgt blandt foreningens beboere. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Sådan får du en bolig

  • Du skal være opnoteret i BOLIGFORENINGEN Dianalund det koster kr. 350,00
  • Du skal indbetale ajourføringsbeløb kr. 100,00 for at være aktiv søgende.
  • Du kan søge - skriftligt, når der er ledige boliger.

Seneste nyheder

26. november 2019

Kontoret vil være lukket onsdag d. 11. december 2019.

 

4. december 2019

Der er d.d 1 ny ledig lejlighed.

 

4. november 2019

Boligforeningen Dianalund og VAB fusionerer  

Pr. 1. januar 2020 fusionerer vi med VAB, med VAB som det fortsættende selskab. 
 
VAB som har deres hovedkontor i Jyderup har ca. 4.000 boliger beliggende i små og store byer på hele Vestsjælland. Boligtyperne er overvejende fordelt påtæt-lav bebyggelse med enkelte etageejendomme. Derudover opfører VAB nye boliger i henholdsvis Holbæk og Kalundborg. 
 
Det er derfor et geografisk godt match medvores boliger i Dianalund og Ruds Vedby i forhold tilVAB´s øvrige boliger. 
 
Målet med sammenlægningen er at forene det bedste fra begge selskaber, og bringe begge selskabers erfaringer og viden i spil for at sikre en så effektiv og rationel drift som muligt.  
 
Alle vores medlemmer vil blive konverteret over til VAB med uændret opnoteringsdato. Når dette er sket, vil medlemmerne blive orienteret. 
 

Vores medarbejdere vil fortsætte deres arbejde hos VAB, og ser frem til at blive en del af VAB. 
 
Indtil 1. januar 2020 har vi indgået en administrationsaftale med VAB, i dét forretningsfører Tommy Jensen er gået på pension. 

 

Du kan læse mere om VAB på  www.vab.dk 

 

17. juni 2019

Referat fra generalforsamlingen den 23. maj 2019 og den ekstraordinære generalforsamling den 6. juni 2019 er klar og ligger under menuen Indkaldelser/Referater.

 

24. maj 2019

Efter generalforsamlingen g.d består bestyrelsen af følgende: formand Karl Westi, næstformand Kurt Nielsen, bestyrelsesmedlem Terje Wold, bestyrelsesmedlem Thorben Andersen og bestyrelsesmedlem Poul Lomholt.

 

23. februar 2018

FÆLLESHUSET

Vi stopper med udlejning af fælleshuset pr. 31. januar 2019.

EFTER DENNE DATO ER DET IKKE MULIGT AT, LEJE HUSET.

 

 

24. april 2014

Skulle der opstå AKUTTE problemer i dit lejemål efter kl. 16.00 og i weekenden kan der tilkaldes hjælp på

tlf. 51 50 23 27. (Bemærk - det er kun, hvis der opstår et uopsætteligt problem).

 

BEMÆRK - BEMÆRK - BEMÆRK

Der kan kun betales med dankort på kontoret.

 

Problemer med indeklimaet??

Har du problemer med indeklimaet, så prøv at læse pjecen fra Boligejernes Videncenter med 10 gode råd om udluftning i vinterperioden.

Pjecen kan læses under menuen Blanketter.