Velkommen til Boligforeningen Dianalund

Boligforeningen blev stiftet den 3. juni 1954 og har i dag 474 almene boliger fordelt på 15 afdelinger. Derudover tre fælleshuse.

395 af de almene boliger er beliggende i Dianalund. De er fordelt på parcelhuse, rækkehuse og lejligheder i etagebyggeri og 22 af dem er beliggende i et bofællesskab for ældre.

De øvrige 79 boliger er kæde- og rækkehuse i Ruds Vedby, heraf 26 rækkehuse i et bofællesskab for ældre.

Boligforeningen har til formål at opføre, udleje, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri.

Boligforeningen ledes på demokratisk vis af beboerne. Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer, der er valgt blandt foreningens beboere. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Sådan får du en bolig:

  • Du skal være opnoteret i BOLIGFORENINGEN Dianalund
  • Du skal indbetale ajourføringsbeløb kr. 100,00 for at være aktiv søgende.
  • Du kan søge - skriftligt, når der er ledige boliger.


Ledige lejligheder opslås her på hjemmesiden under "ledige boliger" og opslås om onsdagen hvor de hænger i 8 dage på følgende adresser:

Vibevej 7 og Karsholtevej 53 i Dianalund

Hybenvej og Sømarksvej i Ruds Vedby.


Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig på kontoret.

Nyheder

 

FÆLLESHUSET

 

Vi stopper med udlejning af fælleshuset pr. 31. januar 2019. EFTER DENNE DATO ER DET IKKE MULIGT, AT LEJE HUSET.

 

 

 

 

 

BEMÆRK - BEMÆRK - BEMÆRK 

 

Der kan kun betales med dankort på kontoret.

 

21. februar  2018

Der er d.d. 4 ledige lejligheder. Se under menuen for yderligere oplysninger.


24. april 2014

Skulle der opstå AKUTTE problemer i dit lejemål efter kl. 16.00 og i weekender kan der tilkaldes hjælp på

tlf. 51 50 23 27.  (Bemærk - det er kun, hvis der opstår et uopsætteligt problem

 

 

 

 

21. Januar 2016.

 

SUSPENDERING AF VENTELISTEN

 

Sorø Kommune har i mail af 20. januar 2016 meddelt tilladelse til, at ventelisten med øjeblikkelig virkning suspenderes.

 

Dette betyder, at alle ledige boliger i Boligforeningen skal stilles til rådighed for de beboere, som skal genhuses i forbindelse med renoveringen af afd. 1 Søndermarksvej - Engtoftevej.

 

De ledige boliger, som beboerne der skal genhuses ikke ønsker sig, vil blive opslået som ledige på samme måde som før.

 

Suspensionsperioden er indtil genhusningsbehovet er tilendebragt og senest tilsvarende udløbet af renoveringsperioden - eftersommeren 2016 til tredje kvartal 2017.

 

   

Problemer med indeklimaet??

Har du problemer med indeklimaet, så prøv at læse pjecen fra Boligejernes Videncenter med 10 gode råd om udluftning i vinterperioden.

Pjecen kan læses under Blanketter 

 

Kontorets telefontider:

Mandag-Torsdag      kl. 09.00 til 11.00

Fredag                    Lukket

Tlf: 58 26 40 71


Kontorets åbningstider:

Mandagkl. 09.00 til  11.00
Tirsdag kl. 09.00 til  11.00
Onsdagkl. 09.00 til  11.00
Torsdagkl. 14.30 til  16.30
Fredag

Lukket

 

E-mail: abd(a)abdianalund.dk

CVR.nr. 70 21 84 53

Boligforeningen Dianalund, Karsholtevej 53, 4293 Dianalund. Kontakt information: Tlf. 58 26 40 71, Fax 58 26 47 22, E-mail: abd(a)abdianalund.dk

Webto.dk